ŚWIĄTECZNE ZAKUPY: -20%/1szt., -30%/2 szt., -40% od 3 szt. na kolekcję JZ 2022! SKORZYSTAJ!

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji  dostępnego na stronie internetowej sklepu: internetowego link lub zgłoszenie reklamacji osobiście w jednym z salonów (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: salony).

 

Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie.
W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-sklep@dnicler.eu.
Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:


DCG S.A.
ul. Bystrzycka 81A
04-907 Warszawa

 

albo złożyć osobiście w jednym z salonów (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: salony).

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej przez Państwa reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

 

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne