-30%/ 2 szt., -40% od 3 szt. na kolekcję W/L 2024!  SPRAWDŹ!
Ładuję...

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Formularz przeznaczony do anonimowego zgłaszania naruszeń w spółce DCG S.A. w Warszawie („Spółka”), wprowadzony zgodnie z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń w Grupie Kapitałowej VRG S.A. do której należy Spółka

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze („Zgłaszający”) i służy do anonimowego zgłaszania Spółce wszelkich zidentyfikowanych działań niepożądanych i niezgodnych z prawem, w tym naruszeń przepisów, procedur lub standardów etycznych, w szczególności dotyczących: (i) organizacji pracy,(ii) nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, (iii) komunikacji, (iv) malwersacji,(v) mobbingu, (vi) molestowania, (vii) dyskryminacji.

 
 • * Pole wymagane
 

Osoba zgłaszająca naruszenia, poza korzystaniem z formularza znajdującego się na stronie, ma również prawo do kontaktowania się ze Spółką DCG za pośrednictwem następujących kanałów informacji:

 1. pisemnie do Spółki z zaadresowaniem do Zarządu lub Działu HR
 2. mail’owo na adres : naruszenia@denicler.eu
 3. mail’owo do Prezesa Zarządu Spółki na adres : prezes@denicler.eu
 4. mail’owo do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszeń dotyczących członków Zarządu Spółki na adres : przewodniczacyRN@denicler.eu

 

Klauzula Informacyjna RODO:

   • Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Spółka, tj. DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bystrzycka 81A, 04-907 Warszawa („Administrator”).
   • Administrator informuje, że:
    • podanie danych osobowych Zgłaszającego jest dobrowolne; zgłoszenie może być dokonane anonimowo;
    • podane przez Zgłaszającego dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dokonanym zgłoszeniem Nieprawidłowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
    • dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane na czas prowadzenia postępowania w sprawie Nieprawidłowości, nie dłuższy niż 6 miesięcy; W razie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres kolejnych 12 miesięcy;
    • Zgłaszającemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby Zgłaszającego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    • Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
    • dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
    • w sprawie ochrony danych u Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@denicler.eu.